3 results:

Mae adroddiad newydd yn rhoi argymhellion ar wneud gwell defnydd o ddata i lywio cyfarwyddyd gyrfaoedd yng Nghymru

Mae adroddiad newydd yn rhoi argymhellion ar wneud gwell defnydd o ddata i lywio cyfarwyddyd gyrfaoedd yng Nghymru Mae adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn amlygu manteision a…

Cost bersonol cyflyrau iechyd yn ystod plentyndod: Dull newydd o ddefnyddio setiau data clefyd-benodol

Cost bersonol cyflyrau iechyd yn ystod plentyndod: Dull newydd o ddefnyddio setiau data clefyd-benodol Mae Robert French o Brifysgol Caerdydd yn trafod sut y bydd prosiect newydd sy'n galluogi…

Mae ADR UK yn ariannu prosiect ymchwil ynghylch data arloesol i wella bywydau a chynhyrchiant ffermwyr ledled y DU

Mae ADR UK yn ariannu prosiect ymchwil ynghylch data arloesol i wella bywydau a chynhyrchiant ffermwyr ledled y DU Mae ADR UK heddiw (6 Hydref 2020) wedi cyhoeddi grant o bron i £600,000 i harneisio…

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.