4 results:

ADR Wales themed projects: Skills and Employability

ADR Wales themed projects: Skills and Employability This innovative programme will continue to work with education partners in Wales to better understand the barriers individuals face in finding…

ADR Wales themed projects: Social Justice

ADR Wales themed projects: Social Justice This ADR Wales research agenda will cover inequalities in health outcomes, treatment, accessibility to services, opportunities, and education for the…

Mae adroddiad newydd yn rhoi argymhellion ar wneud gwell defnydd o ddata i lywio cyfarwyddyd gyrfaoedd yng Nghymru

Mae adroddiad newydd yn rhoi argymhellion ar wneud gwell defnydd o ddata i lywio cyfarwyddyd gyrfaoedd yng Nghymru Mae adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn amlygu manteision a…

Mae ADR UK yn ariannu prosiect ymchwil ynghylch data arloesol i wella bywydau a chynhyrchiant ffermwyr ledled y DU

Mae ADR UK yn ariannu prosiect ymchwil ynghylch data arloesol i wella bywydau a chynhyrchiant ffermwyr ledled y DU Mae ADR UK heddiw (6 Hydref 2020) wedi cyhoeddi grant o bron i £600,000 i harneisio…

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.